Epics en Features

Uit DSP
(Doorverwezen vanaf Features)
Ga naar: navigatie, zoeken

Laatste update: 14-05-2024

MA Backlog (Epics en Features)

Deze Excel bevat de volledige lijst Epics en onderliggende features en userstories, inclusief detailbeschrijving:

Media:Mijn_Aansluiting_Wiki_Features_en_Epics.xlsx

Voortbrengingsproces

Zie voor meer informatie over het voortbrengingsproces bij Mijn Aansluiting de presentatie met het voortbrengingsproces

Zie ook de planning op Planning PI

Features PI Huidig & In Voorbereiding

Key Summary Status Assignee PI Roadmap
PR-1067 [LIP] REST op acceptatie In Progress Fred Hopmans PI Huidig
PR-1097 [CAPO] Aanvragen ontvangen in CAPO uit LIP REST ter vervanging van ESB bericht In Progress Chantrelle Mac Donald PI Huidig
PR-1081 [PMK] Go-live PMK-tenzij combi GROND'G In Progress Ruurd Tigelaar PI Huidig
PR-1209 [DSP] Oplevering QAS omgeving DSP 2.0 In Progress Glenn Stringer PI Huidig
PR-1075 [LIP] Overbodig maken toevoegen handmatige situatieschets in aanvraagproces In Progress Fred Hopmans PI Huidig
PR-903 [PMK] NEN traject actualiseren NTA prefab meterkast In Progress Hanneke Zindel PI Huidig
PR-1111 [DSP] DSP 2.0 statusupdates naar Analytics (CAPO) In Progress Glenn Stringer PI Huidig
PR-1023 [DSP] DSP 2.0 vervolgstap: beheertooling In Progress Glenn Stringer PI Huidig
PR-1116 [OPS] Uitfaseren en vervangen auth0 rules In Progress Chantrelle Mac Donald PI Huidig
PR-1028 [PMK] GRONDG ondersteunen In Progress Ruurd Tigelaar PI Huidig
PR-1029 [PMK] NTA gereed maken voor verwerking door NEN In Progress Ruurd Tigelaar PI Huidig
PR-1119 [DSP] Vaststellen eerste versie scope DSP Hoofdnet In Progress PI Huidig
PR-868 [NLCS] Samenwerkingsafspraken voor NLCS Netbeheer In Progress Ruurd Tigelaar PI Huidig
PR-331 [IP] Professionaliseringsslag van de bibliotheek van de Samenwerkwijzer In Progress Ruurd Tigelaar PI Huidig
PR-1026 [LIP] Nieuwe LIP-omgeving naar acceptatie (enabler) In Progress Fred Hopmans PI Huidig
PR-785 Wiki omzetten van wiki.dsplatform.nl naar wiki.mijnaansluiting.nl In Progress Björn Ampting PI Huidig
PR-1235 [HL] Verbeteringen rondom API HL In Progress Chantrelle Mac Donald PI Huidig
PR-1061 [INN] Proef: verlengde mantelbuis en PMK combineren In Progress Ruurd Tigelaar PI Huidig
PR-1200 [NLCS] Standaarden voor CAD-bibliotheek E + G en usecases toets. In Progress Ruurd Tigelaar PI Huidig
PR-1236 [HL] Afronden en/of annuleren van HL projecten In Progress Chantrelle Mac Donald PI Huidig
PR-1254 [Power BI] KTO Overzicht Eindmeting PDF voor AB In Progress Björn Ampting PI Huidig
PR-984 [IP] Almelo - Implementatie van Integrale planafstemming. In Progress Ruurd Tigelaar PI Huidig
PR-1002 [IP] Amersfoort - Procesafspraken & spelregels Integraal Programeren (data uitwisseling) In Progress Ruurd Tigelaar PI Huidig
PR-1257 [IP] Dordrecht - implementatie integrale planafstemming In Progress Ruurd Tigelaar PI Huidig
PR-996 [IP] Dordrecht - Verbeterlijst programmeertafel proces In Progress Ruurd Tigelaar PI Huidig
PR-1259 [IP] Enschede - implementatie integrale planafstemming In Progress Ruurd Tigelaar PI Huidig
PR-1260 [IP] Leiden - implementatie integrale planafstemming In Progress Ruurd Tigelaar PI Huidig
PR-1255 [IP] Overijssel - Implementatie integrale planafstemming In Progress Ruurd Tigelaar PI Huidig
PR-993 [Proces] Top 3 versnelkansen aansluitproces In Progress Ruurd Tigelaar PI Huidig
PR-1103 [Proces] Vooronderzoek uniformeren procesflow combiketens - Besluit vervolgstappen In Progress Ruurd Tigelaar PI Huidig
PR-1249 Uitvoeren nulmeting gebruikerstevredenheid In Progress Luc van Sas PI Huidig
PR-1126 [KTO] Onderzoek KTO bij netgedreven aansluitingen In Progress Luc van Sas PI Huidig
PR-1178 [LIP] Onderzoek gebruik Media in LIP In Progress Luc van Sas PI Huidig
PR-1258 [IP] Zoetermeer - Implementatie integrale planafstemming In Progress Ruurd Tigelaar PI Huidig
PR-1127 [DSP] Gedoseerd verzendmechanisme, automatische retry en handmatige retry Voorbereiding Glenn Stringer
PR-971 [LIP] Opruimen inactieve gebruikersaccounts Voorbereiding Fred Hopmans
PR-1233 [DSP] DSP 2.0 uitbreiding Voorbereiding Glenn Stringer PI+1
PR-1234 [DSP] Conversie functionaliteit van 1.36 naar 2.0 Voorbereiding Glenn Stringer PI+1
PR-1232 [DSP] DSP 2.0 Beheer en monitoring Voorbereiding Glenn Stringer PI+1
PR-787 [DSP] Verplaatsen functionaliteiten Analytics en BRM Voorbereiding Glenn Stringer
PR-1065 [CAPO] Gebruik CAPO en CAPO API bijhouden en analyseren Voorbereiding Chantrelle Mac Donald
PR-1013 [HL] - QuickScan voor Hoofdleidingen Voorbereiding Chantrelle Mac Donald
PR-826 [HL] - Status per discipline registreren Voorbereiding Chantrelle Mac Donald
PR-855 [PMK] Dashboard toepassing prefab meterkast Voorbereiding Ruurd Tigelaar PI+1
PR-860 [Proces] Kunnen aanvragen van een aansluiting, zonder BAG-gegevens. Voorbereiding Ruurd Tigelaar PI+2
PR-961 [LIP] Als Netbeheerder wil ik de extra sub dienst los/vast laten toevoegen zodat de klant het juiste aan kan vragen. Voorbereiding
PR-1104 [NLCS] Standaarden voor CAD-bibliotheek: (definitief) informatiemodel aanvullen met water & opstellen use case Voorbereiding Ruurd Tigelaar PI+2
PR-910 [NLCS] Standaarden voor CAD-bibliotheek communicatie naar stakeholders Voorbereiding Ruurd Tigelaar PI+2
PR-1122 [LIP] Objecten in de openbare ruimte weergeven op kaart (Bron: PDOK?) Voorbereiding Fred Hopmans
PR-963 [LIP] Kabels en leidingen zichtbaar maken in LIP Voorbereiding Fred Hopmans
PR-1207 [Power BI] DSP Acceptatie Tracker Voorbereiding Björn Ampting
PR-1263 [Power BI] DSP Export Voorbereiding Björn Ampting
PR-1253 [Power BI] Combi Seriematigheid overzicht op basis van TG Voorbereiding Björn Ampting
PR-1192 [Power BI] Rapportage DSP planningsredenen Voorbereiding Björn Ampting
PR-1098 [LIP] REST op de testomgeving Klaar PI Fred Hopmans
PR-1085 [LIP] Aanvragen events naar CAPO ter vervanging van ESB bericht (enabler) Klaar PI Fred Hopmans
PR-1246 [LIP] Track & Trace uitbreidingen in REST/JSON Klaar PI Fred Hopmans
PR-1094 [LIP] Nieuwe velden in LIP aanvraagproces en wijziging veldnamen. Klaar PI Fred Hopmans
PR-1248 [IP] Concept solution architectuur ter voorbereiding op PoC Klaar PI Fred Hopmans
PR-1109 [Power BI] Vervangen oude dataset ACM en DLT Klaar PI Björn Ampting
PR-1199 [Power BI] Rapportages CAPO HL - Projecten en Bijlagen Klaar PI Björn Ampting
PR-1244 [Power BI] PMK Interne rapportage LIP vragen Klaar PI Björn Ampting
PR-1020 [HL] Verbeteren zoekfunctie en filters bij HL projecten Klaar PI Chantrelle Mac Donald PI+1
PR-1201 [NLCS] Standaarden voor CAD-bibliotheek G van GASUNIE, met toetsing a.d.h.v. used cases Klaar PI Ruurd Tigelaar PI+1
PR-1100 [CAPO] Diverse 'kleine' verbeterpunten CAPO PI 27 Klaar PI Chantrelle Mac Donald
PR-1251 [CAPO] Voortgang van een project bij niet gekoppelde opdrachten Klaar PI Chantrelle Mac Donald
PR-1071 [CAPO] i.s.m. LIP bepalen AGD datum opnemen in CAPO Klaar PI Chantrelle Mac Donald
PR-1237 [PROCES] Gebruik vooraanmelding bevorderen en monitoren Klaar PI Ruurd Tigelaar PI+1
PR-1239 [PROCES] Congestiemanagement: bij een aanvraag wordt congestie-informatie aangeleverd. Klaar PI Ruurd Tigelaar PI+1
PR-1243 [IP] Lancering van de training integrale planafstemming. Klaar PI Ruurd Tigelaar PI+1

Leeswijzer

Kolom Status

  • In Progress Feature is ingepland en wordt gerealiseerd in de huidige PI Planning
  • Klaar PI Feature (en achterliggende userstories) klaar om mee te nemen naar volgende PI Planning
  • Voorbereiding In actieve voorbereiding, kandidaat om mee te nemen naar volgende PI Planning
  • Analyse In analyse, nog niet voldoende uitgewerkt om kandidaat te zijn voor een PI
  • Backlog Op de backlog, niet opgelijnd om mee te nemen in aankomende 1-2 PI's

Kolom PI Roadmap

  • PI+1 Intentie om mee te nemen in eerstvolgende PI Planning
  • PI+2 Intentie om mee te nemen in tweede PI Planning
  • PI+N Intentie om mee te nemen voor een latere PI Planning
  • Leeg Nog geen tijdslijn bepaald (meer refinement + afstemming stakeholders nodig of dit een gewenste feature is)