CAPO

Uit DSP
Ga naar: navigatie, zoeken

CAPO ALGEMEEN

CAPO staat voor Combi Aansluiting Proces Ondersteuning en is ontwikkeld om het proces van aanvraag tot realisatie:

 • Te stroomlijnen
 • Eenvoudiger en klantvriendelijker te maken

Het doel van CAPO is om alle betrokkenen bij het combi-aansluitproces een eenduidig en gedeeld beeld te geven van de status van lopende aanvragen en projecten. CAPO laat dus zien welke combi-aanvragen er lopen, wat de status daarvan is en waar actie nodig is. Zo kunnen knelpunten worden geïdentificeerd en alle aansluitingen op tijd worden gerealiseerd met zo min mogelijk overlast voor de klant. CAPO verbindt LIP en DSP waardoor in één oogopslag informatie over het aanvraag en maakproces gedeeld kan worden:

 • LIP (Landelijk Intake Portaal) – via dit landelijk portaal (mijnaansluiting.nl) komen alle nieuwe aanvragen binnen
 • DSP (Digitaal Samenwerkings Platform) – het platform waarop aannemers en netbeheerders informatie uitwisselen met elkaar

Er is vanuit CAPO geen koppeling aanwezig die LIP of het DSP beïnvloedt, CAPO dient enkel als dashboard. Op het moment dat een DSP opdracht door de netbeheerder aan de aannemer wordt verzonden gaat er eigenlijk veel automatisch binnen CAPO. Zo gaat dat bijvoorbeeld in zijn werk bij combi’s Synfra en Grond’g. CAPO is steeds in ontwikkeling aan de hand van de actuele roadmap en de bijbehorende features op Roadmap

Voordelen

Gebruik van CAPO brengt de volgende voordelen met zich mee:

 • De netbeheerder kan regie voeren op zijn deel van de keten
 • De aannemer heeft beter inzicht in aankomende werkzaamheden
 • De combi heeft de hele keten inzichtelijk
 • Voordeel voor de klant; eenduidig geïnformeerd!
 • Alle deelnemers gaan uit van dezelfde basisinformatie

Een gedeeld beeld maakt procesvoortgang en planning inzichtelijk en de doorlooptijd van de aanvraag meetbaar. Door het monitoren van KPI’s weten betrokken deelnemers wat de kwaliteit van het proces is en waar ze dit kunnen verbeteren.

Componenten

De totale combioplossing van Mijn Aansluiting bestaat uit een aantal componenten:

CAPO

De applicatie CAPO bevat individuele aanvragen en opdrachten en alle informatie die nodig is om regie te voeren en operationeel te sturen. Per aanvraag en opdracht is inzichtelijk in welke fase (ook wel processtap) van het aansluitproces deze zich bevindt. Daarnaast is zichtbaar wie erbij betrokken zijn, wat de planning is en in hoeverre de gemaakte afspraken gehaald worden. Gebruikers hebben toegang tot de aanvragen en opdrachten die voor hun organisatie geldig zijn. Het doel van deze tool is dat op individuele aanvragen en opdrachten operationeel het gesprek gevoerd kan worden over de voortgang.

Power BI

In Power BI geven de combi-rapportages geaggregeerde informatie die gebaseerd is op een samenvatting van alle informatie die beschikbaar is vanuit DSP en LIP voor een bepaalde organisatie. Het geeft geen inzicht in individuele gevallen. Het doel van de rapportages is om strategische inzichten te verkrijgen over het verloop van de aansluitwerkzaamheden binnen een bepaald gebied of voor een bepaalde organisatie. Zie ook de functionele documentatie van de rapportages.
Icon let op.png Voor toegang tot de CAPO rapportage dient u te beschikken over een PowerBI Pro licentie vanuit uw eigen organisatie.

CAPO API

Een API (Application Programming Interface) maakt het mogelijk om het ene (computer)systeem te laten communiceren met het andere systeem. Het maakt dus mogelijk dat een gebruiker in de eigen bedrijfssystemen kan werken en CAPO daar via de API de benodigde informatie ophaalt en heen stuurt. De CAPO applicatie is API-first gebouwd, we gaan er van uit dat de deelnemers (netbeheerder en aannemers) de API implementeren in hun eigen systemen zodat de eindgebruiker uiteindelijk in één scherm zijn werkzaamheden kan uitvoeren. De relevante documentatie hierover is te vinden op CAPO API.

Scope van CAPO

CAPO ondersteunt:

CAPO maakt gebruik van data uit LIP (mijnaansluiting.nl). CAPO kijkt naar de aanvragen in LIP en pakt alle aanvragen die in combi zijn, dat wordt bepaald in LIP zelf. Als er een nieuwe aanvraag wordt voltooid in LIP verschijnt deze na úiterlijk een uur in CAPO. In LIP is overigens niet zichtbaar of een aanvraag binnen een combicontract valt of niet. Het is mogelijk om vanuit een project in CAPO de aanvraag uit LIP te kunnen openen. Daarvoor heeft de gebruiker wel toegang nodig tot mijnaansluiting.nl

CAPO ontvangt daarnaast track-and-trace berichten vanuit LIP. Het gaat om de volgende berichten, met bijbehorende gevolgen in CAPO:

 • Geannuleerd (track-and-trace bericht 9.5):
Indien een discipline wordt geannuleerd in LIP wordt in CAPO de tekst geannuleerd getoond bij die discipline. Er worden geen verdere berichten verwacht voor die disciplines en de statusvoortgang telt niet meer mee op projectniveau.
 • Afhandeling buiten LIP (track-and-trace bericht 9.6):
Indien in LIP wordt aangegeven dat een disciplines buiten LIP wordt afgehandeld wordt in CAPO de tekst “Buiten LIP afgehandeld” getoond bij die disciplines. Er worden geen verdere berichten meer verwacht voor die disciplines en de statusvoortgang telt niet meer mee op projectniveau.

Aangesloten combi’s op CAPO

De volgende combi’s werken momenteel (najaar 2023) met CAPO.
Per combigebied zijn ook de relevante netbeheerders en aannemers weergegeven, combi’s die niet zijn weergegeven zijn op dit moment dus nog niet live op CAPO.

Aangesloten combi’s op CAPO (najaar 2023)
Combigebied Netbeheerder elektra Netbeheerder gas Netbeheerder water Netbeheerder media (met mutatierechten) Netbeheerder alleen leesrechten Coördinerende aannemers
CINH Liander Liander PWN
Waternet
VWT (CINH 1 en 2)
Ziggo (CINH 1 en 2)
VWT (CINH-3)
Ziggo (CINH-3)
Stedin (CINH-3)
Plaisier
Quint en van Ginkel
Van Voskuilen
Grond’g Enexis Coteq
Enexis
Rendo
Waterbedrijf Groningen
WMD
Vitens
VWT (Grondg Oud)
Ziggo (Grondg Oud)
Cogas (Grondg Oud)
VWT (Grond'g nieuw)
Cogas (Grond'g nieuw)
Baas
BAM
A Hak
Siers
Visser Smit Hanab
Van Gelder
Infra-SV Stedin Stedin Vitens VWT
Ziggo
Van Voskuilen
Quint en van Ginkel
Rasenberg APK
SION Liander Liander Vitens Ziggo (CG053) Ziggo (overige gebieden)
VWT
CCN
Trinitas
Van Vulpen
Van de Heuvel
Structin
Noord
Liander Liander Dunea
Oasen
VWT
Ziggo
Visser Smit Hanab
Van Gelder
Synfra Enexis Enexis Brabant Water
WML
Ziggo
VWT
Apk Infra
BAM
Baas
Heijmans
Hurkmans
Rasenberg APK
Visser Smit Hanab
Van Vulpen
Van der Steen


Beperkingen of uitzonderingen per combi in CAPO

Er zijn zekere beperkingen of uitzonderingen per combi die voortvloeien uit gemaakte afspraken in de combicontracten.

 • CINH
  • Geen scopebeperkingen
 • Grond’g
  • Alle aanvragen worden behandeld als combiprojecten
  • Projecten waarin enkel appartementen zitten (objecttype = appartementen) worden automatisch inactief.
 • SION
  • Alle solo-water projecten zijn ook zichtbaar in CAPO
 • Structin Noord
  • Alle solo-water projecten zijn ook zichtbaar in CAPO
  • Zie hier voor speciale scope voor Structin
 • Synfra
  • Alle aanvragen worden behandeld als combiprojecten

CAPO Dashboard - KPI’S

Capodashboard.png

Aantal werkdagen
KPI Definitie Grond’g Synfra Structin Noord SION Structin CINH Infra-SV
Intake Netbeheerder verstuurt het opdrachtbericht naar de aannemer na aanvraagdatum 10*
20**
10*
20**
12 5 20 5 5
Voorlopig te plannen Aannemer verstuurt voorlopig planbericht naar netbeheerder na ontvangen eerste opdrachtbericht 5 5 5 5 5 10 10
Definitief te plannen Aannemer verstuurt definitief planbericht voorafgaand aan start uitvoering 5 5 5 5 5 15 5
Opleveren TG Aannemer verstuurt TG bericht na afronden werk.
KPI wordt berekend vanaf laatst ontvangen plandatum.
Wanneer de daadwerkelijke uitvoeringsdatum eerder of later is dan de definitieve planning moet dit via een herplan-bericht bijgesteld worden.
KPI herstart niet na eventuele afkeur van netbeheerder
1 1 1 1 1 1 1
Beoordelen TG Netbeheerder beoordeelt TG bericht.
KPI is gebaseerd op eerste TG bericht en herstart niet na eventuele afkeur en opnieuw sturen van aannemer
10 5 5 10 1 5 5
Opleveren AGA Aannemer stuurt AGA bericht na eerste TG bericht.
KPI herstart niet na eventuele afkeur van netbeheerder.
10 1 10 10 3 10 10
Beoordelen AGA Netbeheer beoordeelt AGA bericht.
KPI is gebaseerd op eerste AGA bericht en herstart niet na eventuele afkeur en opnieuw sturen van aannemer
10 5 10 10 3 10 10
Opleveren AGP Aannemer stuurt AGP bericht na eerste TG bericht.
KPI herstart niet na eventuele afkeur van netbeheerder.
10 5 10 10 5 10 10
Beoordelen AGP Netbeheer beoordeelt AGP bericht.
KPI is gebaseerd op eerste AGP bericht en herstart niet na eventuele afkeur en opnieuw sturen van aannemer
10 5 10 10 5 10 10
* indien wensweek binnen 13 weken
** indien wensweek later dan 13 weken

Handleiding CAPO

CAPO Aanvragen

Op de pagina CAPO Handleiding is functionele documentatie beschikbaar die de werking van CAPO uitlegt.

Hoofdleiding

Op de pagina Hoofdleidingen wordt de Hoofdleiding functionaliteit verder beschreven. Deze functionaliteit is op dit moment in de pilot-fase.

FAQ CAPO

Er is een FAQ waarin meest gestelde vragen over CAPO worden beantwoord. Kun je je vraag hier niet tussen vinden, dan kun je contact opnemen met Mijn Aansluiting Servicedesk.

API

Documentatie rondom de CAPO API. Hiermee kun je alle functionaliteiten uit CAPO ook door middel van de API's implementeren in je eigen systemen.

Registreren voor CAPO

Navigeer naar Registreren voor CAPO hoe je verschillende accounts in CAPO registreert als gebruiker. Ook vind je daar de instructie als je namens een partij wilt registreren, als IT leverancier of als gedelegeerd netbeheerder.

Huidige ontwikkeling en Roadmap CAPO

 • De ontwikkeling van CAPO is gestart met intensieve betrokkenheid van de combi’s Synfra en Grond’g. Er wordt eerst een versie opgeleverd die operationeel gebruikt gaat worden in deze twee combi's. Hierbij wordt uiteraard direct rekening gehouden met de wensen van de overige combi's. Daarna wordt er verder ontwikkeld zodat de andere combi's ook met CAPO aan de slag kunnen.
 • De ontwikkeling van CAPO volgt de SAFe ontwikkelmethode van Mijn Aansluiting. Er wordt gewerkt met increments van 8 weken met daartussen een planningsweek. De scope wordt per increment vastgesteld en er wordt gewerkt met een roadmap die een aantal increments vooruitkijkt.
 • Wensen voor nieuwe CAPO functionaliteiten kunnen kenbaar gemaakt worden bij de Product Owner Governance & Operationele Sturing: Chantrelle MacDonald. Als de functionaliteit past binnen de visie van CAPO en er breed draagvlak binnen de combi’s is voor de functionaliteit kan deze meegenomen worden in de roadmap en ontwikkeld worden in het ontwikkelteam.
 • CAPO wordt bestuurd volgens het Governance model van MA, samen met een klankbordgroep en werkgroepen. Zie hiervoor Governance CAPO
 • De aankomende features van CAPO zijn terug te vinden op de Featurelijst in de CAPO Epics: Features. Deze lijst bevat ook features voor de overige systemen van Mijn Aansluiting.

Releases CAPO

Recente releases

Datum Release
2024-04-26 CAPO 1.73
2024-04-16 CAPO 1.72 API 0.27.0
2024-04-02 CAPO 1.71
2024-03-13 CAPO 1.70
2024-02-28 CAPO 1.69
2024-02-15 CAPO 1.68 API 0.26.0
2024-02-06 CAPO 1.67.1
2024-01-31 CAPO 1.67 API 0.25.0
2024-12-20 CAPO 1.66
2023-12-12 CAPO 1.65 API 0.24.0
2023-11-30 CAPO 1.64.1
2023-11-28 CAPO 1.64
2023-11-21 CAPO 1.63.1
2023-11-07 CAPO 1.63
2023-11-06 CAPO 1.62.2
2023-10-24 CAPO 1.62.1
2023-10-24 CAPO 1.62 API 0.23.0
2023-10-10 CAPO 1.61
2023-09-26 CAPO 1.60 API 0.22.0

Verwachte releases

Datums en versies onder voorbehoud

Datum Release
2024-05-14 CAPO 1.74

Archief 2023

Datum Release
2023-09-06 CAPO 1.59 API 0.21.0
2023-08-10 CAPO 1.58
2023-07-04 CAPO 1.57
2023-06-15 CAPO 1.56
2023-06-13 CAPO 1.55 API 0.20.0
2023-05-24 CAPO 1.54.1
2023-05-24 CAPO 1.54 API 0.19.1
2023-05-09 CAPO 1.53
2023-04-26 CAPO 1.52
2023-04-06 CAPO 1.51.1
2023-04-06 CAPO 1.51 API 0.19.0
2023-03-29 CAPO 1.50.1
2023-03-22 CAPO 1.50 API 0.18.0
2023-03-09 CAPO 1.49.3
2023-03-02 CAPO 1.49.2
2023-03-02 CAPO 1.49.1
2023-03-02 CAPO 1.49
2023-02-23 CAPO 1.48
2023-02-07 CAPO 1.47
2023-01-31 CAPO 1.46.1
2023-01-25 CAPO 1.46

Archief 2022

Datum Release
2022-12-23 CAPO 1.45
2022-12-22 CAPO 1.44
2022-12-22 CAPO 1.43 API 0.17.0
2022-12-20 CAPO 1.42
2022-12-05 CAPO 1.41.2
2022-12-01 CAPO 1.41.1
2022-11-29 CAPO 1.41 API 0.16.0
2022-11-01 CAPO 1.40
2022-09-30 CAPO 1.39
2022-09-27 CAPO 1.38
2022-09-07 CAPO 1.37 API 0.15.0
2022-08-23 CAPO 1.36 API 0.14.0
2022-08-09 CAPO 1.35 API 0.13.0
2022-07-08 CAPO 1.34
2022-06-29 CAPO 1.33 API 0.12.0
2022-06-08 CAPO 1.32 API 0.11.0
2022-05-10 CAPO 1.31
2022-04-26 CAPO 1.30 API 0.10.0
2022-04-12 CAPO 1.29 API 0.9.0
2022-03-24 CAPO 1.28
2022-03-10 CAPO 1.27 API 0.8.0
2022-02-22 CAPO 1.26 API 0.7.0
2022-01-20 CAPO 1.25 API 0.6.0

Documentatie van CAPO deelnemersoverleggen

De presentaties van het maandelijkse deelnemersoverleg zijn hier te vinden: Governance CAPO

Privacy Policy & Disclaimer