ACM Rapportage

Uit DSP
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

De ACM-rapportage meet voor elke Elektra- of Gasaansluiting of de termijn van 18 weken is behaald.

 • De rapportage meet dit voor elke DSP-opdracht waarbij een aanvraag te matchen valt. 1 opdracht wordt opgevat tot 1 aansluiting.
 • De rapportage meet dit voor elke Aanvraag waarbij een DSP aanvraag te matchen valt en een via CSV aangeleverde datum klant akkoord is aangeleverd door de netbeheerder bij MijnAansluiting
 • TG datum = datum van ontvangst TG bericht in de geselecteerde periode
Rapportage-acm.png

Handleiding

Selectie mogelijkheden (linker kolom):
1. Datum selectie: Hier kan een periode geselecteerd worden
2. Aanvraagdatum: Er kan geselecteerd worden op aanvraagdatum in een bepaalde periode. Waarbij de aanvragen met een DSP-opdracht getoond worden.
3. TG datum: Er kan geselecteerd worden op alle afgeronde aansluitingen in een bepaalde periode.
4. Netbeheerder: hier maak je de selectie voor netbeheerder(s)
5. Combi: Dit is een selectie per combigebied, waarbij er bij de aanvraag een combi is toegewezen. Dit zijn dus aansluitingen die in aanvraag meedere disciplines bevatten en (mogelijk) in combi zijn uitgevoerd.
6. Objecttype: Hier zijn de objecttypes te selecteren
7. Dienstnaam: Hier is de dienst te selecteren
8. Productnaam: Hier zijn de verschillende producten te selecteren.
9. Doorlooptijd: Hier kan een selectie gemaakt worden op doorlooptijd. Av staat voor aanvraag. TG staat voor uitvoerdatum in het TG bericht. De doorlooptijd is geformuleerd in dagen. 18 weken is 126 dagen.

Toon details per aanvraag: Voor de selectie gemaakt in de linkerkolom kan via toon details per aanvraag de onderliggende data worden opgeroepen. Er ontstaat een (downloadbare) tabel met de volgende kolommen: clusterid (aanvraagID LIP), Opdracht ID (DSP), aanvraagdatum, datum akkoord, datum TG (uitvoerdatum), Geannuleerd (1= ja, 0= nee), Combi (als dit een combi aanvraag betrof), netbeheerder, Discipline (alleen E en G), Objecttype, dienstnaam, productnaam, binnen 18 weken (1= ja, 0= nee), buiten 18 weken (1= ja, 0= nee), en DLT (doorlooptijd in dagen). Via de 3 puntjes in de tabel rechtsboven in, met de functie Gegevens exporteren, kunnen deze gegevens geëxporteerd worden naar excel.

Percentages / aantallen per netbeheerder & percentages landelijk

 • Groen zijn de aansluitingen waarbij de uitvoerdatum uit het TG bericht minder dan 18 weken verschil had met de aanvraagdatum.
 • Rood zijn de opdrachten die een uitvoerdatum in het TG bericht die meer dan 18 weken in beslag neemt. Of de opdrachten die tot op heden open staan en er meer dan 18 weken tussen de aanvraagdatum en “heden” zitten.
 • Grijs zijn de DSP-opdrachten die gekoppeld kunnen worden aan een aanvraag die tot op heden nog geen uitvoerdatum zijn, maar ook nog minder dan 18 weken zijn tot de aanvraagdatum. Grijs kan alleen voorkomen als de selectie op aanvraagdatum is gemaakt en de periode minder dan 18 weken in het verleden ligt.

Metingen per netbeheerder 1. Hier worden de staafgrafieken weergeven in absolute en relatieve aantallen. Het aantal binnen, buiten 18 weken en nog onderhanden. Het percentage binnen en buiten 18 weken en nog onderhanden. En de gemiddelde doorlooptijd in dagen.

Meetpunten

Meetpunt 1 Datum Aanvraag
Meetpunt 1/3 Datum Aanvraag / Datum Akkoord Klant
Meetpunt 1/3+ Datum Aanvraag / Datum Akkoord Klant + Valide Beletreden
Meetpunt 1/3++ Datum Aanvraag / Datum Akkoord Klant + Valide Beletreden + Gekozen wensweek>18wkn
Meetpunt 1/3+++ Datum Aanvraag / Datum Akkoord Klant + Valide Beletreden (incl. Afspraak gemaakt met klant) + Gekozen wensweek>18wkn
Meetpunt 3 Datum Akkoord Klant

Totaal # opdrachten per Discipline Hier wordt weergegeven welk percentage van de selectie E of G aansluitingen zijn.

Tab Beletredenen

Dit overzicht toont de aanwezige beletredenen die gebruikt worden voor alle '1/3' Meetpunten. Deze beletredenen zijn afkomstig van DSP planberichten en DSP bijstellingsberichten.

Wanneer bij een opdracht een valide beletreden te vinden is wordt deze opdracht automatisch meegeteld als 'Op Tijd', ongeacht de daadwerkelijke doorlooptijd.

Op dit moment zijn de volgende beletredenen als valide geconfigureerd:

 • Asbest Verdachte Situatie
 • Klant Vraagt Om Uitstel/Wijziging
 • Klant Werkt Niet Mee
 • Vergunning Niet Gereed
 • Vervuilde Grond
 • Weersomstandigheden
 • Werkzaamheden Klant Niet Gereed

Datumselectie van deze tab op basis van de aanvraagdatum.

Aanleveren bestand klant akkoord

Een verzoek voor aanlevering van de "Lijst met datum akkoord klant" kan ingediend worden via de Servicedesk van Mijn Aansluiting | Service Desk. Geef een duidelijke toelichting in het beschrijvingsveld van het "Service verzoek - overig".

In deze lijst (bij voorkeur Excel) dient minimaal Aanvraagnummer + Datum Klant Akkoord aanwezig te zijn.