Samenwerking in de aansluitketen

Uit DSP
Ga naar: navigatie, zoeken

Mijn Aansluiting stimuleert de ontwikkeling en adoptie van innovatieve technieken en werkwijzen door partijen in de keten actief in dialoog te brengen en ketensamenwerking te faciliteren.

Ook dragen wij bij aan het realiseren van een voorspelbare en continue werkstroom in de keten door inzicht te geven in toekomstige werkpakketten zodat ketenpartners tijdig met elkaar afstemmen om tot één geïntegreerd werkpakket te komen.

Zie voor meer informatie de pagina's op de stichting website: Innovaties & Ketensamenwerking